جامعه کهنه

یادداشت‌های علی چنگیزی

کتاب سیاست نوشته ارسطو هیچ چیز که به آدم یاد ندهد یک نکته را یاد می‌دهد، دقت و تلاش آنچه که غرب نامیده می‌شود در توضیح و تفسیر هر پدیده انسانی، فیزیک و متافیزیکی، فرهنگی که بیش از هر چیز وام‌دار فرهنگ یونان باستان است. اندیشیدن به مفاهیمی مثل دموکراسی، الیگارشی، قانون اساسی، حق، سازمان و... از دیر زمانی پیش در غرب شروع شده است. در شرایطی که انگار این مفاهیم تازه وارد فرهنگ سیاسی و اندیشه شرق شده است. همین موضوع‌هاست که دموکراسی و سیاست و احترام به حقوق اساسی انسان را در غرب نهادینه کرده است اما هنوز اندر خم یک کوچه‌اش هستیم. سیاسیت بهترین کتاب ارسطو نیست و گویا در مقایسه با کتاب گران سنگ او، منطق، دم دستی هم هست. اما همین کتاب به نظرم چیزهایی دارد که انسان را به فکر وا می‌دارد. کتاب در شرایطی نوشته شده است که امپراتوری‌های شرق به شیوه پادشاهی و تورانی اداره می‌شدند. هر چند ارسطو بهترین شیوه حکومت را وابسته به مردم آن حکومت می‌داند که به نظرم حرف درستی است.


برچسب‌ها: سیاست, ارسطو
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی چنگیری  | 

امروز خیلی سرم شلوغ بود. اصلا نفهمیدم چه جور ساعت گذشت. به خودم که آمدم دیدم ساعت چهار شده است. برگشتنی برای خودم دو سه تایی بستنی خریدم. نقطه ضعف من همین بستنی است آخ که چه مزه‌‌ای دارد یکی از یکی خوشمزه‌تر. هر جور نگاه می‌کنم نمی‌توانم نوش جان نکنم. بعد هم از نانوایی سنگکی سر کوچه پنج شش تایی نان خریدم. هر قرص نان هشتصد تومان. نان سنگک معرکه است. البته نان بربری هم خوش طعم است تنها اشکالش این است که اغلب سراسر کنجدی است و رو حساب حساسیتم نمی‌توانم نگاه به این نان بکنم. یک خمیر ریش هم خریدم از نوع آرکوی ژله‌ای که معمولا می‌خرم، معرکه نیست اما قیمتش بدک نیست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی چنگیری  | 

خندق بکن. عمیق تر و گشادترش کن. دوری کن از آدمی که فکر و طرز فکرش با تو تفاوت می کند. شور فاصله داشته باشد. فاصله ایجاد کن. هر چه دورتر بهتر. 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی چنگیری  | 

مطالب قدیمی‌تر