جامعۀ کهنه

یادداشت‌های علی چنگیزی

پایه‌گذاران ارزش‌های نو همیشه دور از بازار و نام‌آوری زیسته‌اند.


برچسب‌ها: سخن بزرگان, نیچه
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی چنگیزی  | 

شاید بشود گفت متنی را می‌شود برجسته کرد و برجسته دانست که تاویل‌پذیر باشد این متن‌ها و رمان‌ها اجر مطالعه بیشتری دارند اما رمان‌های عوام‌پسند چیز زیادی برای تاویل و تفسیر ندارند هر چند می‌شود آن‌ها را از نظر دیگری سودمند دانست مثلا به این دلیل که چرا مردم به این نوع رمان‌ها کشش دارند که مطالعه‌ای روانشاسانه و جامعه‌شناسانه است و البته هیچ ارتباطی این مطالعات به نقد ادبی ندارد. متنی غنی است که از نظر تاویل‌پذیری بیشتری داشته باشد لذا این متن دارای ارزش زیباشناختی است اما متنی که مایه‌های تاویل چندانی ندارد فاقد ارزش زیباشناسانه است.

به این دلیل گزارش‌های پرفروش‌ها و ... که صفحات وبسایت‌ها را پر می‌کنند بامزه هستند اما از منظر زیباشناسی بی‌معنی است. کتاب که خوب فروش رفته است، تنها خوب فروش رفته است اما از منظر زیبایی و قوه زیبایی‌شناسانه هیچ دلیلی برای برتری زیبایی‌شناسانه ندارد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی چنگیزی  | 

خیلی خسته‌‌ام و سرم درد می‌کند. انگار مثلا گرما زده شده باشم. از صبح درگیر کار بودم و فرصت نشد حتا یک دقیقه هم از مخم استفاده کنم. تکرار و تکرار و تکرار عذابی است که آدم را به کشتن می‌دهد و قدرت تعقل و قوه زیبایی‌شناسی‌ات را تحلیل می‌برد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی چنگیزی  | 

مطالب قدیمی‌تر